LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

 • Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

 • Halina Filipowicz (University of Wisconsin-Madison, USA)

 • Jens Herlth (Universite de Fribourg, Szwajcaria)

 • Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)

 • Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski, Katowice)

 • Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 • Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)

 • Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

 • Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)

 • Piotr Urbański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaniu)

 • Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)